Registrovaný člen Mezinárodní asociace architektů UNESCO a Unie výtvarných umění – asociace architektů České republiky.

Zapsán v registru profesionálních výtvarných umělců a architektů České republiky.

Nositel licenčního oprávnění k realizaci vzdělávacích zařízení z oborů vizuálních umění a výjimky Ministerstva kultury ČR k nákupu a prodeji děl vizuálních umění.

Řádný člen Ochranné organizace autorské ČR.

Vystudoval Vyšší školu uměleckoprůmyslovou - katedru architektury, monumentální malby, scénografie, grafiky a typografie, Filosofickou fakultu Masarykovy university – katedru dějin umění, specializace románská architektura a italská renesance. Studijně externě spolupracoval s ateliérem Le Corbusiera a Studiem školy vidění O.Kokoschky.

V prvních letech své umělecké kariéry se výrazně věnoval volné malbě, a to jak figurální tak krajinářské a komponované. Obrazy z tohoto období předznamenávají jeho další cestu, postupně propojující malbu s komplexními projekty prostorovými, interiérovými a architektonickými.

Hlavní zaměření tvorby

Specializace

Vzdělávací činnost