GREMIUM EURODAY SOCIETY

Stručná charakteristika činnosti

Revitalizace objektů a komplexů evropského kulturního dědictví, jak zůstalo zachováno v architektonickém i přírodním prostředí jednotlivých regionů. Přímé napojení těchto revitalizovaných objektů na evropskou i světovou sít' kulturního dědictví, propojenou cestovními trasami a okruhy a umožňující účinné řešení transportu, vzájemných kontaktů a využití. Program záchrany, obnovy a znovuoživení lokalit, vytvářející kontinentální genius loci - vč. revitalizace industriálních objektů a brownfields.

Nová výstavba prototypových i standardních domů, obytných celků a městských komplexů včetně vybavenosti..

Začlenění integrovaných projektů revitalizace objektů a komplexů kulturního dědictví evropského plenéru i objektů nové výstavby do jeho každodenního života.

Znovuoživení a začlenění tohoto základního existenčního potenciálu evropské kultury - vyjádřeného architekturou a krajinou - do programu a realizace soudobého životního stylu Evropanů / "evropský" pocit /.

Využití takto vytvořených objektů a míst pro realizaci provozních funkcí, podnikatelských záměrů a provozů, jak jsou charakterizovány ve struktuře opěrných bodů systému ARCUS. Dále pak pro vytvoření prostorů poznávání, setkávání a podpory cestovního ruchu, jehož význam v integračních procesech Evropy dále poroste / s prostory pro specifikované skupiny potenciální klientely /.

Zabránění pokračující devastaci objektů a komplexů kulturního dědictví a životního prostředí moderního člověka a jejich nové zhodnocení s dlouhodobou životností.

Současný stav péče o obnovu kulturního dědictví

Na základě našich dlouhodobých zkušeností v oboru můžeme konstatovat, že v současné době se stala obnova historických památek pro řadu nově vznikajících subjektů jakýmsi zaklínadlem, jehož pravý význam a smysl ovšem bohužel neznají. Sledují pouze "atraktivnost" tématu a - podle jejich názoru - rychlou možnost ekonomického efektu. Z toho pak přirozeně vyplývá neprofesionalita pracovních metod obnovy objektů kulturního dědictví, která vede nejen k poškozování dobrého jména oboru, ale i k faktickému poškozování konkrétních památek jako takových.

Jsme proto hluboce přesvědčeni, že seriózní odborníci a firmy oboru, zabývající se dlouhodobě touto problematikou, by neměli své síly rozmělňovat, ale integrovat. Vytvářet partnerská sdružení a společně s oficiálními institucemi státu a EU soustředěně, systémově a v pevných časových, místních a realizačních limitech realizovat exaktně identifikované projekty. Tím se nám podaří likvidovat dvě nejpodstatnější složky současného stavu, negující, retardující a rozostřující naši činnost v oboru:

Obsah naší činnosti v partnerských projektech

Historie firmy

1608 založena jako Mistrovská stavební a nábytková firma /M. Wáczlaw Beneschův, Pacov/ - stavby v soudobých stavebních stylech a jejich interiérové vybavení /stavby církevní i profánní/

1892 modernizace, rozšíření a přemístění firmy /stav. Petr Benesch, O.R., Vídeň, Brno/ - rozvinut nový obor: rekonstrukce historických staveb a nábytku

1929 spojení rodinných firem, další modernizace, nové obory /stav. Petr Benesch, O.R., arch. Josef Dvorský sen., Brno/ - funkcionalistické a konstruktivistické stavební prototypy, moderní nábytek, výstavy a veletrhy

1989 po nucené totalitní odmlce firma obnovena jako ATELIER D.W.O / EURODAY SOCIETY / ak.arch. Josef Dvorský jun., Praha / - architekto­nický a grafický atelier, pracující ve 4 základních programech, specializace na program obnovy objektů kulturního dědictví / historické stavby , komplexy, interiéry/

2003 vyčlenění programu obnovy objektů kulturního dědictví, podmiňujících a navazujících programů do architektonického a vizuálního ateliéru GREMIUM EURODAY SOCIETY /ak.arch. Josef Dvorský + partneři/

Realizace a projekty stručný výběr z cca 700 projektů

Barokní špejchar Lobeč / Výstavní síň Františkánského kláštera Praha / Vodní tvrz Jeseník / Radiopalác Praha / Žerotínská obrazárna Velké Losiny / Ruční papírna Velké Losiny /Skanzen lidového stavebnictví Kravaře / Hrad Lemberk / Palác Klas Louny / Muzeum Česká Lípa / Barokní fara Mohelnice / Činoherní klub Praha / Café Savoy Praha / Strahovská obrazárna kláštera premonstrátů Praha / Café d´Este Konopiště / Café-bar Blue Rose Konopiště / Arcibiskupský palác Praha / Villa Bolonia Teplice / Markupova vila Louny / Švancarova vila Karlovy Vary / Geschaderův dům Šumperk / Fary Hořovice / Horní náměstí Olomouc / EUROWAY Střední Evropa / EUROPORT Interlaken - Švýcarsko / Zámek Zákupy / Zámecký vrch Lysá n.L. / Barrandovské terasy Praha / Václavské náměstí Unhošť / Pechmann´shaus Plzeň / Palác Letná Praha / AC Sparta Praha / Duchovní centrum Hůrka Praha / Zámeček Destinnov Milešov / Rekonstrukce parkánových domů Slavonice / EUROWAY - Wanderweg Jeseníky / EUROWAY - Jižní cesta ČR / Transportní program SHELTER ČR / Program ČESKÝ DŮM / Vernerův mlýn Louny / Černínský pivovar Dymokury / HAPPY WAY DISTRICT - nová čtvrť Praha 4. / SUBURXUM Týnec n.S.

Komplexní programy

Salony výtvarného umění Praha / Návštěvy Sv. Otce Praha / Milénium sv. Vojtěcha - ČR / Návštěva prince Charlese Praha / Kanonizace bl. Zdislavy - ČR / Mezinárodní výtvarný projekt SPIRITUS VINCIT Praha, Brno, Vídeň -Rakousko / EUROVISUELA - autorizovanémultimediální semináře - ČR, Švýcarsko, Francie / Generel kultury hl.m. Prahy

Programy New Way

1. L.T.P.

LIVING TODAY PROGRAM - BYDLENÍ III. MILÉNIA
Nová výstavba i rekonstrukce /vč.využití regenerovaných městských brownfields a industriálu/.
Interiéry /bytové, veřejné, společenské, obchodní/.
Exteriéry /urbánní i přírodní /.
Architektonické komplexy a areály /obytné, sportovní, rekreační/.
Rodinné domy.
Nábytek a nábytkové systémy.
Osvětlení.
Materiály a dekorace.
Stavební realizace, terénní úpravy.
Moderní úsporné výrobní a realizační systémy /např. osvětlení měst a areálů, izolační systémy,
střešní krytinové systémy, a dal. dle aktuální výrobní a vývojové nabídky/.

2. N.W.P.

NEW WAY PROGRAM - PERSPEKTIVA / EXPERIMENT
EUROHOUSE - netradiční formy bydlení.
EUROPORT - multimediální komplexy.
Nové systémy propojení interiér / exteriér.
Prostorová řešení veřejných shromáždění, velkých společenských a kulturních událostí.
Scénografie divadelní, filmová a televizní.
Prostorová řešení netradičních dramatických a multimediálních kompozic.

3. H.A.P.

HISTORIC ARCHITECTURE PROGRAM - ZÁCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Revitalizace - adaptace a rekonstrukce historických komplexů, objektů a interiérů /vč. drobných památek/.
Revitalizace - adaptace a rekonstrukce technických a výrobních komplexů a památek /tovární provozy, zemědělské stavby, technické objekty a dal./.
Transformace historického objektu k nové, soudobé funkci.
EUROTUSCULUM - nový typ využití historického objektu pro provoz společenských kreativních domicilů.
Muzea, skanzeny, stálé expozice, galerie + související programy provozu.

4. H.W.P.

HAND WARE PROGRAM - GRAFIKA V ARCHITEKTUŘE

Firemní styl

Značky a znaky, logogramy, průsvitky, firemní typografie.
Hlavičkové papíry, firemní administrativní a dárková konfekce, reklamní předměty.
Firemní odívání.
Firemní výstavní a veletržní fundusy.
Firemní interiéry /vč. vybavení/, firemní objekty/průčelí/atiky/markýzy /vč. projekce nových objektů/.
Tvorba komplexního house-style.

Signmaking

Inzeráty, vizuální a zvukové nosiče, fotografie a fototechniky /vč. velkoplošných/.
Velkoplošná reklama /bilboardy, bigboardy/, světelné a kinetické reklamní prvky.
Atypická a experimentální reklamní tvorba.
Komplexní reklamní a propagační akce a programy.

Užitá grafika a typografie

Letáky, plakáty.
Pozvánky, vizitky, diplomy, certifikáty, grafické listy, příležitostná a slavnostní grafika a tisky.
Typografická tvorba /písmo/, prospekty, brožury, grafické úpravy knih.
ARCHIGRAPH - prostorová kresba.
KALIGRAFIE, HERALDIKA, BIBLIOFILIE.